Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nevelési támogatás 2024.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli települési támogatásban – nevelési támogatásban – részesíti a Csehbányán állandó lakóhellyel rendelkező

  • óvodába járó,
  • általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermeket,
  • valamint a nappali középfokú oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 23. év alatti vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 25 év alatti fiatal felnőttet

akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700%-át (199.500 Ft).

A támogatás iránti kérelmeket 2024. augusztus 1. napjától 2024. október 30. napjáig lehet benyújtani a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Csehbányai Kirendeltségében (8445 Csehbánya, Fő u. 39.) erre rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatvány letölthető innen, illetve igényelhető a helyi önkormányzatnál.

Az óvodai jogviszonyt óvodalátogatási igazolással, a tanulói vagy hallgatói jogviszonyt érvényes diákigazolvány kérelemhez csatolt másolatával vagy iskolalátogatási igazolással igazolni szükséges.

Amennyiben a gyermek, illetve tanuló a kötelező felvételt biztosító városlődi köznevelési, közoktatási intézményben rendelkezik jogviszonnyal, úgy a kitöltött kérelemnyomtatvány mellé csak a jövedelemigazolásokat kell csatolni, jogviszonyigazolás nem szükséges.

A támogatás mértéke:

Megegyezik a szociális vetítési alap összegével (28.500 Ft)

 

A megítélt támogatást a szülő- (más törvényes képviselő) vagy nagykorú kérelmező folyószámlájára utalja, annak hiányában házipénztárából fizeti ki.

Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat 2024. október 30. napjáig nem nyújtja be, a támogatás felvétele jogosulatlannak minősül, ez esetben a felvett támogatást köteles visszafizetni.

 

 

Straub Dávid

                                                                                                          polgármester