Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CSEHBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – HIBAJAVÍTÁS

Tisztelt Lakosság!

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2018.(VIII.16.) önkormányzati rendeltével alkotott szabályokat Csehbánya község Helyi Építési Szabályzatáról.

Tekintettel arra, hogy a szabályozási tervi mellékletben a belterületi 112 és 113 hrsz-ú telek (mely utóbbit időközben két részre osztottak) területéről hiányzik az Lf-1 építési övezet jele, mely a hatósági eljárások és településrendezési eszközök alkalmazása során jogbizonytalanságot okoz, a rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítása érdekében Csehbánya Község Képviselő-testülete a 24/2021. (VI.3.) számú Kt. határozatával állami főépítészi eljárást indított.

Az Önkormányzat a településrendezési eszköz módosítása érdekében partnerségi egyeztetést folytatott le, azt a 38/2022.(VI.8.) számú képviselő-testületi határozatában lezárta.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda által kiadott záróvéleményben az állami főépítész szakmai véleménye összefoglalásában egyetértő döntést hozott, a módosítás képviselő-testületi jóváhagyás ellen kifogást nem emelt.

Fentiek alapján Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.július 13-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésén megalkotta a 4/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendeletét a helyi építési szabályzatról szóló 6/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására.

A módosítórendelet elérhető innen: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet elérhető innen: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Csehbánya, 2022. 07. 27.

Straub Dávid

polgármester