Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Csehbánya Község településrendezési eszközeinek részleges módosítása 2022.

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete alapján tájékoztatom Csehbánya község lakosságát, az egyeztetés tárgyában érintett területen tulajdonnal vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a civil, érdekképviseleti szervezeteket, valamint a községben működő elismert egyházakat, az állami és önkormányzati közszolgáltatókat, intézményeket mint partnereket, hogy Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A.§-a alapján megkezdte a Csehbánya 238/1 és 238/2 hrsz-ú területeket érintően a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelete módosításának véleményeztetését.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.évi XCIX. törvény 157.§ 1.§ b) és c) pontja alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektronikus úton történik.

A dokumentáció elektronikusan elérhető a település honlapján,

az alábbi linken:véleményezési dokumentáció

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz 2022.május 18ig elektronikus úton a csehbanya@invitel.hu e-mail címen vagy papír alapon Csehbánya Község Önkormányzat 8445 Csehbánya, Fő u. 39. címre várjuk.

 

Csehbánya, 2022.05.03.

 

Kiszlinger Szabolcs

alpolgármester