Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szerző: csehbanya

CSEHBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – HIBAJAVÍTÁS

Tisztelt Lakosság!

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2018.(VIII.16.) önkormányzati rendeltével alkotott szabályokat Csehbánya község Helyi Építési Szabályzatáról.

Tekintettel arra, hogy a szabályozási tervi mellékletben a belterületi 112 és 113 hrsz-ú telek (mely utóbbit időközben két részre osztottak) területéről hiányzik az Lf-1 építési övezet jele, mely a hatósági eljárások és településrendezési eszközök alkalmazása során jogbizonytalanságot okoz, a rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítása érdekében Csehbánya Község Képviselő-testülete a 24/2021. (VI.3.) számú Kt. határozatával állami főépítészi eljárást indított.

Az Önkormányzat a településrendezési eszköz módosítása érdekében partnerségi egyeztetést folytatott le, azt a 38/2022.(VI.8.) számú képviselő-testületi határozatában lezárta.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda által kiadott záróvéleményben az állami főépítész szakmai véleménye összefoglalásában egyetértő döntést hozott, a módosítás képviselő-testületi jóváhagyás ellen kifogást nem emelt.

Fentiek alapján Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.július 13-i rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésén megalkotta a 4/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendeletét a helyi építési szabályzatról szóló 6/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására.

A módosítórendelet elérhető innen: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet elérhető innen: Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Csehbánya, 2022. 07. 27.

Straub Dávid

polgármester

 

Csehbánya Község településrendezési eszközeinek részleges módosítása 2022.

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete alapján tájékoztatom Csehbánya község lakosságát, az egyeztetés tárgyában érintett területen tulajdonnal vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a civil, érdekképviseleti szervezeteket, valamint a községben működő elismert egyházakat, az állami és önkormányzati közszolgáltatókat, intézményeket mint partnereket, hogy Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A.§-a alapján megkezdte a Csehbánya 238/1 és 238/2 hrsz-ú területeket érintően a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelete módosításának véleményeztetését.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.évi XCIX. törvény 157.§ 1.§ b) és c) pontja alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektronikus úton történik.

A dokumentáció elektronikusan elérhető a település honlapján,

az alábbi linken:véleményezési dokumentáció

Javaslataikat, észrevételeiket a közétételt követő 15 napban, azaz 2022.május 18ig elektronikus úton a csehbanya@invitel.hu e-mail címen vagy papír alapon Csehbánya Község Önkormányzat 8445 Csehbánya, Fő u. 39. címre várjuk.

 

Csehbánya, 2022.05.03.

 

Kiszlinger Szabolcs

alpolgármester

 

Csehbánya Község Ifjúságáért Egyesület támogatásai

Köszönjük a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását!

Támogatott megnevezése: Csehbánya Község Ifjúságért Egyesület (8445 Csehbánya, Fő u. 39.)

Támogatás célja: Egyesület működéséhez számítástechnikai eszközök beszerzése

Támogatás összege: 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint

Pályázati azonosító: NEAG-KP-1-2021/5-000597; Iktatószám: CP/3932/2021

Magyar Falu Program Csehbányán

Csehbánya Község Önkormányzatának Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásai:
1. Polgármesteri Hivatal felújítása MFP-HPH/2019 kódszámú kiíráson 21 7677 912,-Ft a csehbányai polgármesteri hivatal felújítása programra

2. Önkormányzati kerékpárút építése-2020 MFP-OKE/2020 kódszámú kiíráson 41 840 785,-Ft Önkormányzati kerékpárút építése Csehbányán programra

3. Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés-2020 MFP-KKE/2020 kódszámú kiíráson 10 601 959,-Ft erőgép, munkagép beszerzés programra

Őszköszöntő Bakonyjákón

Hiking is the preferred term, in Canada and the United States, for a long, vigorous walk, usually on trails (footpaths), in the countryside, while the word walking is used for shorter, particularly urban walks.

Bővebben

Falunap Csehbányán

A bed and breakfast (typically shortened to B&B) is a small lodging establishment that offers overnight accommodation and breakfast. Bed and breakfasts are often private family homes and typically have between four and eleven rooms, with six being the average.

Bővebben

Falunap Farkasgyepűn

A public library is a library that is accessible by the general public and is generally funded from public sources, such as taxes. It is operated by librarians and library paraprofessionals, who are also civil servants.

Bővebben