Apycom jQuery Menus

Civil szervezetek

Csehbánya Községért Közalapítvány

1992. áprilisában hozta létre Csehbánya Község Önkormányzata a Csehbánya Községért Közalapítványt. A Közalapítvány képviselője Szigeti Beáta, kezelő szervezete a 5 fős Kuratórium. A Közalapítvány célja Csehbánya község fejlesztési céljainak (infrastrukturális fejlesztés, lakossági szolgáltatás fejlesztése, a község éves költségvetésében vagy annak módosításában megjelölt fejlesztési célok, környezetvédelem) és a közalapítvány vállalkozási tevékenységének támogatása, különös tekintettel a munkahely teremtésére. A községi hagyományok ápolása, a szabadidő-diáksport mozgalom támogatása.

A kuratórium tagjai:


Szigeti Beáta         elnök
Orovicz Zoltán       elnökhelyettes
Juhász Orsolya       titkár
Mészáros Veronika
Peidl Józsefné


HÍREK, INFORMÁCIÓK: