Apycom jQuery Menus

Képviselő-testület rendeletei

NévFájl
a falugondnoki szolgálatról egységes szerkezetbenFájl megtekintése
a gyermekvédelmi ellátásokrólFájl megtekintése
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendeletFájl megtekintése
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításárólFájl megtekintése
a közművelődés helyi szabályairólFájl megtekintése
a közterület használatárólFájl megtekintése
a növényi hulladék égetésérőlFájl megtekintése
a talajterhelési díjrólFájl megtekintése
államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételérőlFájl megtekintése
„Csehbánya Díszpolgára” kitüntető cím alapításáról és adományozásárólFájl megtekintése
anyakönyvi rendelet 2017.01.01-tőlFájl megtekintése
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról (zárszámadás)Fájl megtekintése
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérőlFájl megtekintése
az Önkormányzat Szervezeti- és Működési SzabályzatárólFájl megtekintése
az állattartás helyi szabályairólFájl megtekintése
Csehbánya belterület szabályozási terveFájl megtekintése
Csehbánya Község jelképeiről, zászlajárólFájl megtekintése
Csehbánya külterület szabályozási terveFájl megtekintése
Csehbánya szerkezeti terv leírásFájl megtekintése
Csehbánya szerkezeti terveFájl megtekintése
Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásárólFájl megtekintése
közterületek tisztántartásárólFájl megtekintése
Szabályozási terv egységes szerk.-benFájl megtekintése
szociális ellátásokrólFájl megtekintése
szociális tüzifa rendeletFájl megtekintése